woensdag 20 mei 2009

 

Regionalisering goed voor economie

Een nieuwe studie is duidelijk een pleidooi voor een verdere staatshervorming in ons land: gedecentraliseerde landen zouden het economisch beter doen dan centraal geleide landen.

De website EU Observer maakt vandaag melding van een studie van het Zwitserse onderzoeksbureau BAK. De onderzoekers vergeleken de economische prestaties van 33 landen met de mate waarin ze centrale of een gedecentraliseerde overheidsstructuur hebben.

België behoort tot de groep van landen met het meest gedecentraliseerde gezag, na Zwitserland en Duitsland. De meest gecentraliseerde landen zijn Bulgarije, de Baltische staten en Griekenland.

Uit de vergelijking blijkt dat de overheveling van macht naar regionale overheden een positieve invloed heeft op het bbp per capita en op de economische groei.

Lees hier het volledige artikel.

Labels: ,


maandag 21 april 2008

 

Geen pasmunt voor BHV!

De Franstalige partijen willen weer onderhandelen over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar ze koppelen er wel de benoeming aan vast van drie burgemeesters in de faciliteitengemeenten.

Dit is onbespreekbaar! Over het toepassen van de grondwet wordt niet onderhandeld!

maandag 7 januari 2008

 

Kosovo bijna staat in Europa

07/01/2008

Kosovo heeft een regering

PRISTINA - (Belga) De twee grootste partijen in Kosovo zijn het maandag eens geworden over het vormen van een regeringscoalitie. Alle meningsverschillen tussen beide worden opzij geschoven voor het grote doel: Kosovaarse "onafhankelijkheid", zo snel mogelijk.
In het 120 zitjes tellende parlement in Pristina zal de coalitie over een kleine meerderheid (62 zetels) beschikken dankzij de 37 zetels die de Democratische Partij van Kosovo (PDK) van toekomstig premier en ex-UCK-rebel Hashim Thaci en de 25 mandaten die de Democratische Liga van Kosovo (LDK) van president Fatmir Sejdiu in november veroverden. Woensdag zal het nieuwe Kosovaarse parlement, dat vrijdag een verplichte maar inhoudsloze eerste zitting hield, een nieuwe parlementsvoorzitter kiezen en een vertrouwensstemming over de regering-Thaci houden. Volgens de afspraak zullen zeven ministerposten ingevuld worden door PDK-politici en vijf door de LDK. Als teken van verzoening worden ook drie ministeries aangeboden aan de minderheden, waarvan twee aan de Serviërs. Die vormen na de etnische zuivering in de Zuid-Servische provincie van de voorbije jaren nog zo'n 10 procent van de Kosovaarse bevolking. Pristina zal vermoedelijk unilateraal de "onafhankelijkheid" (onder EU-toezicht) uitroepen, enkele dagen na de presidentsverkiezing van 3 februari in Servië. (TIP)

BELGA (BELGA)

vrijdag 28 december 2007

 

Gefeliciteerd Republiek Nepal!


De Nepalese actoren van het vredesproces beslisten op zondag 23 december om in de grondwet te schrijven dat Nepal een federale republiek zal worden. De Maoïsten komen terug in de regering en het kiessysteem wordt in het voordeel van minderheden aangepast.

De republikeinse gedachte genegen, wens ik deze nieuwe democratie onder de vorm van een republiek van harte geluk te wensen.

Na jaren van onrust werd het tijd dat deze staat bevrijd werd van het juk van een dictatoriaal koningshuis dat er zelfs niet voor terugschrikte om haar eigen familie om te brengen om de macht naar zich toe te grijpen.

Gelukkig komt er nu definitief een einde aan deze toestand en stevent dit bergland af op vrede.

Ik wens iedereen van goede wil prettige feestdagen toe en kijk vol verwachting toe op de nakende geboorte van misschien wel een nieuwe staat Kosovo.

Labels: , ,


vrijdag 29 september 2006

 

De laatste week in zicht


Op 8 oktober stappen we met zijn alleen naar het kiesbureau. Omdat het moet, maar ook om een vertegenwoordiging te kiezen voor gemeente en provincie.

Het lokaal niveau staat het dichtst bij ons bed. Het provinciebestuur mag naar mijn mening gerust afgeschaft worden. In een Vlaamse structuur in een Europees geheel hebben we geen tussenbesturen zoals provincie of Belzieke staat meer nodig.

Kiesplicht voor iedereen? Er is een ongelijkheid met nieuwe Vlamingen die een stemrecht hebben en geen plicht. Trouwens veel kiezers hebben geen idee of interesse om te gaan stemmen. Laat ons dus voor iedereen een stemrecht invoeren ipv een plicht.
Dit hoeft niet te leiden tot politiek opbod of negeren van sociaal zwakkeren. Hiertoe kunnen correcties worden toegepast.

Tot op kieszondag 8 oktober! Zes jaar garantie! Niet tevreden, stem terug!

woensdag 20 september 2006

 

Zelfs in de sp.a zelf zijn ze Landuyts incompetentie beu

Oostendse tussenkomst nodig om Renaat Landuyt tot actie te bewegen voor een Brugs probleem

Oostends visserijschepen Yves Miroir (sp.a) vraagt Minister Renaat Landuyt (sp.a) maatregelen te nemen tegen een Nederlandse warrelnettenvisser, die regelmatig actief is voor de Zeebrugse havendam. Die brengt, volgens Miroir, beschermde diersoorten als de Bruinvis in gevaar. Opvallend is dat Miroir hier opkomt voor een probleem in Zeebrugge, in plaats van zijn Brugse ambtgenoot.

"Op de havendammen worden er door een Nederlandse visser warrelnetten verankerd. Hiermee vangt hij niet alleen grote hoeveelheden vis maar ook de Bruinvis is slachtoffer van deze vorm van visserij. Er werd reeds vastgesteld dat ook Eidereenden verstrengeld raakten in deze netten. Zowel Bruinvis als Eidereend zijn beschermde diersoorten. Bevendien zijn deze warrelnetten op die locatie een gevaar voor de scheepvaart," stelt Miroir.

Gat in de wet

"Door een vergetelheid in de wetgeving ontsnapt de visser aan de reglementering dat er niet mag gevaren worden in een zone van 200m te rekenen vanaf de laagwaterlijn. De havendammen zijn immers niet opgenomen als strandzone waardoor de desbetreffende visser er zonder problemen deze vorm van visserij kan beoefenen," stelt de Oostendse visserijschepen.

Miroir suggereert Landuyt om de strekdammen op te nemen als strandzone zodat het ook daar onmogelijk wordt te varen binnen een 200-m zone: "dit zou niet alleen de veiligheid ten goede komen maar ook een aantal beschermde diersoorten."

woensdag 13 september 2006

 

sp.a zorgt voor lage tevredenheidsscore Brugse bewoners

Brugge moet vooral meer werk maken van zijn jeugdbeleid. Dat blijkt uit een internetpeiling die vier Vlaamse universiteiten houden in de vijf provinciehoofdsteden.
De Brugse deelnemers in het panel vinden dat ook cultuur en sport wat meer aandacht mogen krijgen.
De Bruggelingen klagen ook over relatief veel overlast, vooral door de parkeerproblemen en de hondenpoep.
Wat de algemene tevredenheid over het stadsbestuur betreft, scoort Brugge 6,4 op 10. Dat is beter dan Antwerpen, maar toch minder dan Hasselt, Gent en Leuven.
SP.A-Spirit, dat in Brugge een coalitie vormt met CD&V van burgemeester Patrick Moenaert, krijgt van zijn kiezers slechts een tevredenheidsscore van 6 op 10. Dat is veel lager dan in de andere provinciehoofdsteden.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?