donderdag 31 augustus 2006

 

Politieke voorakkoorden


Waarom al die heisa rond voorakkoorden?
In Brugge is dat in elk geval geen nieuws. Reeds maanden geleden werd het gerucht verspreid dat er voor deze verkiezingen geen voorakkoord werd afgesloten tussen CD&V en sp.a. Wat impliciet inhoudt dat dat vroeger wel gebeurde.

Hoewel de SP in 2000 sterke verliezen lijdde en de VLD sterker uit de stembusslag kwam werd toch een coalitie CVP/SP gevormd. Wat bij Pierre Chevalier (VLD) de reactie uitlokte "dat er tussen beide partijen een voorakkoord bestond". (De Standaard 08/10/2000) http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=NFLE08102000_001

Het zou dit jaar wel es anders kunnen uitdraaien ...

zaterdag 19 augustus 2006

 

Jong N-VA vraagt stadsbestuur fuifzaal De Kelk te kopen

De fuifzaal De Kelk is dringend aan renovatie toe en als enige zaal in Brugge-centrum waar fuiven nog kunnen lijkt het Jong N-VA aangewezen deze werken dan ook uit te voeren.

Peter Roose die deze zaal tot nu toe openhield heeft na 11 jaar beslist deze zaak te koop te stellen.

Met het wellens-nietes verhaal omtrent het Cactusgebouw in het achterhoofd, vragen de N-VA jongeren burgemeester Moenaert om deze keer geen vroegtijdige berichten de lucht in te sturen maar een ernstige overweging te maken omtrent de aankoop van de zaal De Kelk.

Jong N-VA pleit al langer voor fuiven in de binnenstad, de schreeuw van de Brugse jeugd klinkt hiervoor steeds harder en dit historisch fuifcomplex kan eindelijk een lichtpuntje scheppen in het uitgaansleven in Brugge.

De omwonenden hoeven niet te wanhopen, met voldoende geluidsisolatie en degelijke fuifstewards vanuit de jongerenverenigingen zelf, kan overlast vermeden worden.

We wensen er tevens aan te herinneren dat dialoog tussen feestgelegenheden en de buurt en verdraagzaamheid tegenover jongeren essentieel zijn om de binnenstad bruisend te houden.

maandag 14 augustus 2006

 

Brugge heeft regionale luchthaven nodig


Onze snel groeiende zeehaven leidt in de komende jaren tot een sterk toenemende werkgelegenheid.
De samenwerking met andere kunststeden leidt tot een toename van het toerisme.
Om deze redenen heeft Brugge dringend nood aan een grotere ontsluiting.

Logistieke transporten over de weg, het spoor, de binnenwateren en langs de kustlijn zorgen voor een deel van de toevoer, maar er wordt wel es vergeten dat de luchthaven Oostende-Brugge ook een meerwaarde betekent voor het goederenvervoer en dat ook kan blijven voor het personenvervoer.
Het is niet nodig dat Brugge aangezocht of bezocht wordt via een tussenstap over Zaventem (Berts olympisch dorp?) en dan van daar over de baan, net zogoed als een rechtstreekse spoorverbinding tussen Brugge en Rijsel meer dan een experiment moet zijn.

Ik sluit me aan bij Georges Allaert, hoogleraar ruimtelijke planning van de Universiteit Gent, die vandaag in De Standaard zegt dat regionale luchthavens motoren moeten worden voor de regionale economie en Alex Van Breedam, hoofd van het Vlaams Instituut voor de Logistiek die, eveneens vandaag in De Standaard, vraagt om meer specialisatie.

Samenwerken met grotere luchthavens en de privésector is onmisbaar.

Dit alles kan mét respect voor omwonenden en Bruggelingen.

zondag 13 augustus 2006

 

Kandidaten verkiezingen 8 oktober 2006


Lijsttrekker : Jean-Marie BOGAERT (nr. 2 op kartellijst CD&V – N-VA)
Ann MINNE-SOETE (nr. 10 op kartellijst CD&V – N-VA)
Patricia STRUBBE (nr. 20 op kartellijst CD&V – N-VA)
Steven DE WULF (nr. 30 op kartellijst CD&V – N-VA)
Lijstduwer : Gino DE CRAEMER (nr. 40 op kartellijst CD&V – N-VA)

Contact: brugge@n-va.be

 

minder dan 2 maand te gaan


Mijn allereerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het komt dichterbij.

Als enige Brugse jongerenkandidaat voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie is het mijn taak op te tornen tegen gevestigde politieke waarden maar ook samen met hen te ijveren voor jongerennoden in de stad.

Natuurlijk liggen mijn accenten niet alleen op jongerenthema's.
Ik volg nu al een tijd de besluitvorming en werk mee in de jeugdraad en in buurtwerking Coupure.
Ook als secretaris van N-VA Brugge laat ik wel es mijn invloed gelden bij dingen die voor mij het verschil maken.

De campagne is inmiddels in volle gang:
brieven sturen, folders bussen, affiches plakken, druk vergaderen en
- nog vaker dan doorheen het jaar - op evenementen en in de stad aanwezig zijn.

Luisteren naar mensen, leute maken, vrienden, Brugge is een mooie stad.

Mijn stad, onze stad.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?