maandag 14 augustus 2006

 

Brugge heeft regionale luchthaven nodig


Onze snel groeiende zeehaven leidt in de komende jaren tot een sterk toenemende werkgelegenheid.
De samenwerking met andere kunststeden leidt tot een toename van het toerisme.
Om deze redenen heeft Brugge dringend nood aan een grotere ontsluiting.

Logistieke transporten over de weg, het spoor, de binnenwateren en langs de kustlijn zorgen voor een deel van de toevoer, maar er wordt wel es vergeten dat de luchthaven Oostende-Brugge ook een meerwaarde betekent voor het goederenvervoer en dat ook kan blijven voor het personenvervoer.
Het is niet nodig dat Brugge aangezocht of bezocht wordt via een tussenstap over Zaventem (Berts olympisch dorp?) en dan van daar over de baan, net zogoed als een rechtstreekse spoorverbinding tussen Brugge en Rijsel meer dan een experiment moet zijn.

Ik sluit me aan bij Georges Allaert, hoogleraar ruimtelijke planning van de Universiteit Gent, die vandaag in De Standaard zegt dat regionale luchthavens motoren moeten worden voor de regionale economie en Alex Van Breedam, hoofd van het Vlaams Instituut voor de Logistiek die, eveneens vandaag in De Standaard, vraagt om meer specialisatie.

Samenwerken met grotere luchthavens en de privésector is onmisbaar.

Dit alles kan mét respect voor omwonenden en Bruggelingen.

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?