vrijdag 29 september 2006

 

De laatste week in zicht


Op 8 oktober stappen we met zijn alleen naar het kiesbureau. Omdat het moet, maar ook om een vertegenwoordiging te kiezen voor gemeente en provincie.

Het lokaal niveau staat het dichtst bij ons bed. Het provinciebestuur mag naar mijn mening gerust afgeschaft worden. In een Vlaamse structuur in een Europees geheel hebben we geen tussenbesturen zoals provincie of Belzieke staat meer nodig.

Kiesplicht voor iedereen? Er is een ongelijkheid met nieuwe Vlamingen die een stemrecht hebben en geen plicht. Trouwens veel kiezers hebben geen idee of interesse om te gaan stemmen. Laat ons dus voor iedereen een stemrecht invoeren ipv een plicht.
Dit hoeft niet te leiden tot politiek opbod of negeren van sociaal zwakkeren. Hiertoe kunnen correcties worden toegepast.

Tot op kieszondag 8 oktober! Zes jaar garantie! Niet tevreden, stem terug!

woensdag 20 september 2006

 

Zelfs in de sp.a zelf zijn ze Landuyts incompetentie beu

Oostendse tussenkomst nodig om Renaat Landuyt tot actie te bewegen voor een Brugs probleem

Oostends visserijschepen Yves Miroir (sp.a) vraagt Minister Renaat Landuyt (sp.a) maatregelen te nemen tegen een Nederlandse warrelnettenvisser, die regelmatig actief is voor de Zeebrugse havendam. Die brengt, volgens Miroir, beschermde diersoorten als de Bruinvis in gevaar. Opvallend is dat Miroir hier opkomt voor een probleem in Zeebrugge, in plaats van zijn Brugse ambtgenoot.

"Op de havendammen worden er door een Nederlandse visser warrelnetten verankerd. Hiermee vangt hij niet alleen grote hoeveelheden vis maar ook de Bruinvis is slachtoffer van deze vorm van visserij. Er werd reeds vastgesteld dat ook Eidereenden verstrengeld raakten in deze netten. Zowel Bruinvis als Eidereend zijn beschermde diersoorten. Bevendien zijn deze warrelnetten op die locatie een gevaar voor de scheepvaart," stelt Miroir.

Gat in de wet

"Door een vergetelheid in de wetgeving ontsnapt de visser aan de reglementering dat er niet mag gevaren worden in een zone van 200m te rekenen vanaf de laagwaterlijn. De havendammen zijn immers niet opgenomen als strandzone waardoor de desbetreffende visser er zonder problemen deze vorm van visserij kan beoefenen," stelt de Oostendse visserijschepen.

Miroir suggereert Landuyt om de strekdammen op te nemen als strandzone zodat het ook daar onmogelijk wordt te varen binnen een 200-m zone: "dit zou niet alleen de veiligheid ten goede komen maar ook een aantal beschermde diersoorten."

woensdag 13 september 2006

 

sp.a zorgt voor lage tevredenheidsscore Brugse bewoners

Brugge moet vooral meer werk maken van zijn jeugdbeleid. Dat blijkt uit een internetpeiling die vier Vlaamse universiteiten houden in de vijf provinciehoofdsteden.
De Brugse deelnemers in het panel vinden dat ook cultuur en sport wat meer aandacht mogen krijgen.
De Bruggelingen klagen ook over relatief veel overlast, vooral door de parkeerproblemen en de hondenpoep.
Wat de algemene tevredenheid over het stadsbestuur betreft, scoort Brugge 6,4 op 10. Dat is beter dan Antwerpen, maar toch minder dan Hasselt, Gent en Leuven.
SP.A-Spirit, dat in Brugge een coalitie vormt met CD&V van burgemeester Patrick Moenaert, krijgt van zijn kiezers slechts een tevredenheidsscore van 6 op 10. Dat is veel lager dan in de andere provinciehoofdsteden.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?