woensdag 20 september 2006

 

Zelfs in de sp.a zelf zijn ze Landuyts incompetentie beu

Oostendse tussenkomst nodig om Renaat Landuyt tot actie te bewegen voor een Brugs probleem

Oostends visserijschepen Yves Miroir (sp.a) vraagt Minister Renaat Landuyt (sp.a) maatregelen te nemen tegen een Nederlandse warrelnettenvisser, die regelmatig actief is voor de Zeebrugse havendam. Die brengt, volgens Miroir, beschermde diersoorten als de Bruinvis in gevaar. Opvallend is dat Miroir hier opkomt voor een probleem in Zeebrugge, in plaats van zijn Brugse ambtgenoot.

"Op de havendammen worden er door een Nederlandse visser warrelnetten verankerd. Hiermee vangt hij niet alleen grote hoeveelheden vis maar ook de Bruinvis is slachtoffer van deze vorm van visserij. Er werd reeds vastgesteld dat ook Eidereenden verstrengeld raakten in deze netten. Zowel Bruinvis als Eidereend zijn beschermde diersoorten. Bevendien zijn deze warrelnetten op die locatie een gevaar voor de scheepvaart," stelt Miroir.

Gat in de wet

"Door een vergetelheid in de wetgeving ontsnapt de visser aan de reglementering dat er niet mag gevaren worden in een zone van 200m te rekenen vanaf de laagwaterlijn. De havendammen zijn immers niet opgenomen als strandzone waardoor de desbetreffende visser er zonder problemen deze vorm van visserij kan beoefenen," stelt de Oostendse visserijschepen.

Miroir suggereert Landuyt om de strekdammen op te nemen als strandzone zodat het ook daar onmogelijk wordt te varen binnen een 200-m zone: "dit zou niet alleen de veiligheid ten goede komen maar ook een aantal beschermde diersoorten."

Comments: Een reactie posten<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?